Znáte Oko NOKu? Aneb strukturální fondy EU z pohledu MMR.

Oko NOKu je bulletin Ministerstva pro místní rozvoj, které je národním orgánem pro koordinaci fondů EU. Z toho vyplývá, že v tomto bulletinu jsou publikovány informace přímo od zdroje, od těch, který mají za celý systém přerozdělování dotací z evropských strukturálních a investičních fondů zodpovědnost.

Jarní číslo Oka NOKu

Tištěný bulletin vychází 4x ročně a nyní je k dispozici jarní číslo, které je zaměřené na Integrované plány rozvoje území. Základní info o IPRÚ se můžete dočíst i v jednom z dřívějších článků na Policy.eu. Výhodou informací v materiálu MMR je, že jsou to informace velmi přesné a poměrně poutavou formou podávané. Je vidět, že peníze na technickou pomoc (Operační program Technická pomoc má alokovaných 220 miliónů EUR) jsou alespoň v tomto případě účelně a užitečně vynakládány.

Určitou nevýhodou tohoto materiálu, že tam nenajdete moc kritických informací. To ani nelze očekávat od materiálu, který je jedním z hlavních oficiálních komunikačních kanálů národního orgánu pro koordinaci. Kritické články můžete najít např. zde na Policy.eu a na mnoha jiných místech. 😉

Z obsahu Oka NOKu

Co ještě najdete za informace v jarním čísle NOKu? Jelikož se jedná o jarní číslo, kdy bylo v plném proudu České předsednictví V4, je zde stručné představení poslání této skupiny a přehled plánovaných akcí do konce června, tj. do konce našeho předsednictví, které následně přebírá Polsko.

Dále je představen 17. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market, který se uskutečnil 27. dubna v pražském Foru Karlín. Představilo se 225 vystavovatelů, kteří oslovili přes dva tisíce návštěvníků. Partnerem akce bylo MPSV, a to je zřejmě důvod, proč se tato informace do bulletinu dostala spolu s informací o některých výzvách OP Zaměstnanost. Např. druhá výzva na podporu sociálního podnikání.

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Mnohé možná zaujmou přehledné informace o kotlíkových dotacích, které mají přispět k výměně 100 tis. kotlů, stručná informace o OP Výzkum, vývoj a vzdělávání shrnuje dosavadní vývoj tohoto programu, ve kterém již bylo podáno 220 projektů s požadavkem na cca 20 mld. Kč, přičemž nejvíce projektů bylo na inkluzivní vzdělávání (120 projektů) a nejvíce prostředků je požadováno na podporu excelentních výzkumných týmů (16,1 mld. Kč). Převis poptávky nad nabídkou byl 4 až 7 násobný.

Podobná informace následuje u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. K 3. 3. bylo v MS2014+ zaregistrováno 7 060 žádostí o podporu s požadavkem na 202,9 mld. Kč. Vyhlášeno bylo 40 výzev s celkovou alokací 29 mld. Kč. Přetlaky projektů tak jsou prakticky ve všech programech podpory.

V závěru bulletinu nechybí souhrnná informace o aktuálním stavu čerpání v průřezu za všechny operační programy. Bylo již zaregistrováno téměř 15 tisíc žádostí o podporu v celkovém objemu 171 mld. Kč a z toho 543 projektů v souhrnu za téměř 29 mld. Kč již bylo schválených.

OKO NOKu na webu MMR

OKO NOKu na webu MMR

Kdo tedy chce evropské dotace na financování svých projektů využít, má nejvyšší čas začít tuto problematiku aktivně sledovat. Oko NOKu může být jedním z prvních zdrojů, které využijete, ale samozřejmě, kdo to s dotacemi myslí vážně, potřebuje mnohem podrobnější zdroje informací. Užitečné informace o evropských strukturálních a investičních fondech a šikovné nástroje najdete i zde na Policy.eu. Informace přímo od zdroje, tj. od Národního orgánu pro koordinaci ovšem musí vždy tvořit jádro vašeho informačního zdroje.

A proč píši o jarním čísle bulletinu teď, když už máme léto? Abyste byli navnaděni na letní číslo tohoto bulletinu, které vyjde co nevidět. A pokud zrovna nemáte cestu na Staroměstské náměstí v Praze, kde můžete bulletin zdarma získat v tištěné podobě, můžete si jej v elektronické podobě stáhnout přímo na stránkách MMR.

3273 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *