Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí

Tyto Zásady se vztahují k této webové stránce Policy.eu, dále jen „stránka“.
Stránka se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Z toho důvodu byly vytvořeny tyto Zásady, které vysvětlují jaké osobní informace tato stránka o vás sbírá, záměr, za kterým jsou tato data používána a sdílena a jak střežíme tyto informace.

Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, prosím, nepoužívejte tuto a související stránky.

Sběr osobních informací

Tato webová stránka sbírá osobní informace jako jméno a e-mail a to pouze v případě, že budete chtít reagovat formou komentáře pod některým z článku nebo zažádáte o odběr newsletteru. Sebrané osobní informace mohou být uloženy v ČR nebo v jiné zemi, ve které stránka nebo její provozovatel provozuje infrastrukturu.

Vložením svého jména ke komentáři dáváte svolení k jeho zveřejnění jména u vašeho komentáře a reakcí na něj. Vaši e-mailovou adresu v žádném případě nezveřejňujeme!

Tato stránka nepředá žádné osobní informace nespolupracující třetí straně ani je nepoužije na jiný účel, než účel pro který byly původně sbírány nebo autorizovány, pokud k tomu nedáte explicitní souhlas nebo pro to nejsou jiné právní důvody.

Použití osobní informací

Tato webová stránka používá osobní informace pro:

  • Potvrzení a vyřízení objednávek produktů a služeb (publikování komentářů),
  • Provozování databáze a mailingových seznamů,
  • Upozorňování uživatelů na novinky na stránce (pokud si to bude uživatel výslovně přát),
  • Kontaktovat uživatele pokud to bude nezbytné pro výše uvedené účely.

Nebudeme používat osobní informace pro jakýkoliv jiný účel nekompatibilní s účely uvedenými výše, pokud to nebude vámi vyžadováno nebo autorizováno na základě vašeho specifického zájmu nebo potřeby naplnit legální povinnosti.

Používání osobních informací třetími stranami

Osobní informace mohou být sdíleny s třetími strany z řad agentů, kteří poskytují produkty nebo služby webové stránce a jejich zákazníkům jako web hosting, konzultace k informačním technologiím, správě webové stránky, podpora cizích jazyků, komplementárních produktů a služeb vyžadovaných uživateli, analýza dat, audit, právo, administrace, zálohování, bezpečnost, marketing a propagace. Tato stránka ujišťuje, že takové třetí strany použijí tyto osobní informace pouze pro účely pro které jsou potřebné (nebo je naši zákazníci vyžadují) a pod podobnou ochranou soukromí jak s nimi nakládáme my.

Tato webová stránka může také zveřejnit osobní informace aby:

  1. vyhověla odpovídajícím zákonům;
  2. odpověděla na vládní dotazy a požadavky;
  3. naplnila odpovídající legální procesy;
  4. ochránila práva, soukromí a bezpečnost nebo majetek této stránky, návštěvníků stránek, klientů nebo veřejnosti;
  5. prosadila podmínky používání této stránky a
  6. dovolila zajistit možné nápravy nebo omezit škody.

Direct marketing

Poskytnutím informace na této stránce mohou uživatelé obdržet propagační e-maily o aktualizacích produktu nebo služeb vztahujících se k jejich požadavkům. Jestliže již nechcete přijímat takové e-maily s aktualizacemi, můžete se odhlásit dle instrukcí obsažených v každém obdrženém e-mailu.

Používání „cookies“ a dalších sledovacích technologií

Když používáte tuto stránku, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Např. můžeme ukládat charakteristiky prostředí, jako typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače.

Používáme tyto údaje pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejich služeb. Tato stránka může také použít tyto charakteristiky prostředí pro měření návštěvnosti na stránce a v určitých případech, aby vám přinesla informace, které by vás mohly zajímat. Jelikož je možné, že některá data mohou být sledována jako individuální, bude s takto připojenými informacemi nakládáno v souladu s těmito Zásadami po celou dobu, kdy budou připojena.

Webová stránka používá „cookies“ nebo podobné technologie pro ukládání přihlášení a obecných informací o počítačích návštěvníků. Cookie je malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu návštěvníků ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů. V některých případech nabízíme návštěvníkům možnost vybrat si, zda chtějí do cookies uložit ID nebo heslo, takže návštěvník pak nemusí opakovaně tyto informace vkládat, když se na stránku vrací. Pro tyto potřeby je do některých našich cookies připojen osobní identifikační údaj (jako e-mailová adresa).

Jiná stránka nemůže číst cookies nastavené naší stránkou a my nemůžeme číst cookies, který jiná webová stránka uložila na počítač návštěvníka. Většina internetových prohlížečů je nastavena na přijímání cookies. Uživatel může nastavit prohlížeč, aby odmítal cookies a přesto je možné pracovat s naší stránkou, byť přístup může být pomalejší a méně pohodlný.

Můžeme také shromažďovat data používáním „pixel tags“, „webovými majáky“, „čistými GIF“ nebo podobnými nástroji (souhrnně nazývanými „tagy“), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete naší stránku. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. IP adresu a jméno domény, oblasti stránek, které navštěvujete, váš operační systém, verzi prohlížeče a URL ze kterého jste přišli), které mohou být použity na zlepšení používání této stránky.

Někteří z našich obchodních partnerů (např. společnost na sledování návštěvnosti) používá na naší stránce svoje cookies a webové majáky. My nemáme přístup k těmto sledovacím technologiím třetích stran a nemůžeme je kontrolovat.

Externí odkazy

Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozované touto webovou stránkou. Prosím, uvědomte si, že nejsme odpovědní za sběr, použití, chod, sdílení nebo zveřejnění dat a/nebo informací takovými třetími stranami. Pokud opustíte naši stránku (obvykle můžete zjistit na které stránce se nacházíte kontrolou URL adresy v adresním řádku vašeho prohlížeče), využití jakékoliv informace, kterou poskytnete na těchto externích stránkách se řídí ochranou osobních údajů správců těchto stránek, které navštívíte. Jejich pravidla se mohou lišit od našich pravidel. Doporučujeme, abyste si přečetli pravidla ochrany osobních údajů každé navštívené webové stránky před tím, než jí poskytnete své osobní informace.

Pokud nemůžete najít pravidla ochrany osobních údajů na některé stránce prostřednictvím odkazu na příslušné domovské stránce, měli byste pro získání více informací kontaktovat správce příslušných stránek přímo.

Bezpečnost a důvěrnost

Tato webová stránka přijímá vhodné a komerčně odpovídající technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů oproti neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě nebo zničení a neautorizované destrukci. Od zaměstnanců této webové stránky, kteří pracují s důvěrnými, proprietárními nebo osobními informacemi je vyžadováno nakládat s těmito informacemi důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s podnikáním této webové stránky nebo je poskytovat neautorizovaným třetím stranám.

Uchovávání dat

Nedržíme osobní informace déle, než je nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou získávána. Usilujeme o zabránění uchovávání nepotřebných nebo duplicitních informací.

Přístup a opravy

Když je to vyžadováno odpovídajícím zákonem, tato webová stránka poskytuje uživatelům právo přístupu k opravě jejich osobních informací, které tato stránka shromažďuje. Pro informace jak uplatňovat tato práva nebo jak se odhlásit z našich newsletterů nebo, když je relevantní, z probíhajícího sdílení informací s třetími stranami pro jejich marketingové účely, prosím, kontaktujte zákaznickou služby naší stránky. Budeme reagovat na všechny požadavky během 30 dnů.

Aktualizace Zásad

Můžeme čas od času aktualizovat tyto Zásady. Když tak učiníme, tak změny v těchto Zásadách vstoupí v platnost bezprostředně po nahrání revidovaných Zásad na stránku. Pokud jste pravidelným návštěvníkem této stránky, doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady. Pokračováním v používání stránky po aktualizaci Zásad se má zato, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními Zásad, prosíme, nepokračujte v používání této stránky. Pokud uděláme zásadnější změny v těchto Zásadách, budeme vás o tom informovat e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce.

9103 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *