Jaké aktivity podporuje Integrovaný regionální operační program (IROP) – 1. část

Tímto článkem otevírám menší sérii, ve které budu postupně představovat jednotlivé operační programy. Na toto téma je sice na internetu informací dost, ale nic tak přehledné, aby to dalo potenciálnímu příjemci rychlou a poměrně přesnou představu, na co vlastně může případnou dotaci čerpat. Jak je u mě zvykem, pojmu to komplexně a přitom stručně s proložením konkrétními zkušenostmi z minulého programového období. Začínám integrovaným regionálním operačním programem, který je pro regiony tím nejzásadnějším investičním programem podpory.

Alokace IROP

IROP je druhým největším operačním programem, hned po „obrovském“ OP Doprava. Patří do skupiny tří největších programů, kam spadá ještě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Z evropských fondů je v něm pro subjekty z České republiky k dispozici 4,6 mld. EUR. K tomu je nutné připočíst ještě podíl národního spolufinancování, min. 15 %, takže celkem bude v regionech do roku 2022 proinvestováno přes 5 mld. EUR. Do čeho tyto peníze půjdou?

Struktura programu

„Integrovaný“ znamená, že v rámci jednoho programu je podporováno několik tematicky rozdílných typů aktivit. Na rozdíl od tematických programů, které jsou zaměřeny vždy na jednu tematickou oblast. Např. OP Doprava na dopravní projekty, OP PIK na podporu podnikatelských subjektů atd.

IROP se dělí na 5 prioritních os. Pátá osa je tzv. Technická pomoc, což je oblast sloužící pro administrativu programu a nemohou v ní žádat běžní žadatelé. Proto se v dalším přehledu zaměřím pouze na první čtyři osy.

První osa IROP

První prioritní osa je zaměřena na infrastrukturu, a to zejména do dopravních sítí v gesci krajů. Podporována je dále i podpůrná dopravní infrastruktura v gesci krajů a obcí, a částečně je z této osy podporována i příprava na katastrofické události. Logicky tak z této prioritní osy budou čerpat především kraje a obce a jimi zřizované organizace. Do této kategorie spadají i dobrovolné svazky obcí, tzv. mikroregiony. Ostatní typy žadatelů mohou v této prioritní ose čerpat jen okrajově ve velmi specifických případech.

Mezi podporované projekty patří:

  • výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic II. třídy,
  • budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy,

Pouze ve specifických případech bude možné tyto peníze použít na silnice nižších tříd.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Image by manostphoto at FreeDigitalPhotos.net

Důležité souvislosti

Co je důležité si uvědomit. Musí se vždy jednat o silnice, které budou nějak navazovat na transevropskou dopravní síť. Zde je návaznost IROP na OP Doprava, který řeší právě tu transevropskou síť (TEN-T). Na výše uvedené typy projektů mohou žádat pouze kraje a jimi zřizované organizace. Z kontextu vyplývá, že si nemohou zcela libovolně vybrat, kterou silnici z těchto peněz zrekonstruují/zmodernizují. Prostá oprava silnic také není z evropských fondů podporována.

Zde může docházet ke zmatení veřejnosti, že se bude kompletně rekonstruovat silnice, která nebyla v tak hrozném stavu, a na jinou silnici v mnohem horším stavu nebudou peníze. Pro místního občana věc nepochopitelná. Z pohledu evropské politiky jasná úvaha, že přivaděč na dálnici nebo silnici 1. třídy je pro rozvoj regionu důležitější, než nějaká místní silnice, která „pouze“ spojuje dvě vesnice.

Celkem půjde do silnic 945 mil. EUR, tj. cca 25 mld. Kč. Pro ilustraci v roce 2015 ministerstvo dopravy poskytlo krajům přes 4 mld. Kč na opravu silnic a všichni víme, jak to bylo znát. Tedy zejména v různých uzavírkách. Zástupci krajů tedy jistě velmi pečlivě sledují výzvy v rámci specifického cíle 1.1 IROP.

Další podporované aktivity

Dále budou z první prioritní osy IROP podporovány:

  • dopravní terminály, telematika, zvyšování bezpečnosti dopravy,
  • nízkoemisní vozidla a související plnící stanice,
  • cyklostezky, cyklotrasy a doprovodná infrastruktura.
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Image by phaendin at FreeDigitalPhotos.net

Opět jsou zde omezení a budované cyklostezky a cyklotrasy se musí týkat dopravy do zaměstnání, do škol nebo za službami. Nikoliv k turistickým objektům. To zas budou projekty, kde „shodou okolností“ v okolí místní turistické atrakce bude vysoká koncentrace obyvatel, kteří se odsud musí dostat na centrální náměstí za službami. 😉 Jo, „ohnout“ se dá ledacos navzdory přísným požadavkům EU. Má tedy smysl takto podmínky sešněrovávat? Nebylo by lepší určit částku na kraj/obec, která ji pak bude moci využít na stavbu z jejich pohledu nejdůležitější? Ušetřila by se spousta práce a nákladů na tvorbu šíleně složitých projektů, které pak budou řešit to, co danou obec úplně nejvíce nepálí. Protože na to, co obec pálí, prostě dotace nejsou. Většina starostů by se mnou asi souhlasila, ale takto holt evropská politika nefunguje.

Na výše uvedené typy projektů je k dispozici 472 mil. EUR z evropských zdrojů. Pokud jste zástupci obce či kraje a rádi byste nějaký takovýto projekt realizovali, pozorně sledujte výzvy v rámci specifického cíle 1.2 IROP.

Rizika a katastrofy

Z projektů na připravenost k řešení a řízení rizik a katastrof budou asi nejvíce čerpat hasiči – profesionální i dobrovolní, ale i záchranná služba a policie ČR, a to zejména na pořízení nové techniky. Částečně též na rekonstrukci budov a budování simulátorů.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Image by franky242 at FreeDigitalPhotos.net

Oproti předchozím typům projektu je na tyto k dispozici „pouze“ 150 mil. EUR z evropských zdrojů v rámci specifického cíle 1.3 IROP.

Jelikož mi Integrovaný regionální program, stěžejní program pro regiony, zas tak stručně představit nejde, dělím tento článek na několik částí. A proto další prioritní osy, které jsou zajímavé i pro ostatní typy žadatelů než jen kraje a obce a jimi zřizované organizace, si představíme v dalším samostatném článku.

A pokud nechcete čekat na další článek a chcete vědět hned jak žádat o dotace z IROP a co podporují ostatní operační programy, můžete se zapsat do e-learningového programu ještě dnes. Tam se toto vše dozvíte a ještě mnohem více. 😉

Máte nějaké zajímavé doplnění, připomínku? K dispozici vám je prostor pro komentáře dole pod článkem.

6219 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

2 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *