První výzva na podporu sociálního podnikání vyhodnocena!

V úterý výběrová komise ukončila výběr projektů v rámci výzvy OP Zaměstnanost č. 03_15_015 Podpora sociálního podnikání. Každý, kdo se o dotaci z některého z OP uchází, by měl vědět s jakou „konkurencí“ se v rámci využívané výzvy potká. K tomu pomůže právě analýza již ukončených výzev v dané oblasti. Proto berte tento článek jako určitou ilustraci, jak taková analýza ukončené výzvy může vypadat. Není to nic složitého.

Výzva byla vyhlášena 17. 8. 2015, datum zahájení příjmu žádostí o podporu, tj. od kdy bylo možné vyplňovat žádosti v ISKP+ a deadline pro podávání projektů byl určen na 30. 11. 2015. Od vyhlášení výzvy tak měli žadatelé na zpracování projektu přes tři měsíce, což je pro tento typ tzv. „měkkých“ projektů dostatečná doba.

Výzva ESF - Sociální podnikání

Výzva ESF – Sociální podnikání

Na výzvu bylo alokováno 100 mil. Kč, přičemž podávané projekty se musely pohybovat ve výši 1 ž 6 mil. Kč. Při podrobnějším proniknutí do pravidel hodnocení uchazeči zjistili, že existuje jakási magická hranice 2 mil. Kč, nad kterou musí žadatel mnohem precizněji prokazovat ekonomickou životaschopnost projektu. Bylo tak reálné očekávat, že většina podaných projektů bude pod tuto hranici. Kdybychom počítali s prostým průměrem hodnoty podaných projektů, vyšla by alokace na cca 30 projektů. Realita však v této výzvě byla poměrně překvapivá!

Řídící orgán v průběhu vyhlášení výzvy uspořádal osm seminářů pro potenciální žadatele. To je poměrně velký počet, a tomu i odpovídal počet nakonec podaných projektů: 283! Při úvaze 30 podpořených projektů tak bylo jasné, že bude vybrán skoro každý 10. projekt. Šance o dost větší než ve sportce, ale z pohledu žadatele dost vysoká konkurence.

Z důvodu formálních pochybení bylo z dalšího výběru vyloučeno pouze šest projektů, což jsou cca 2 %. Vzhledem k tolika pořádaným seminářům pro žadatele a poměrně velké podpoře, kterou řídící orgán (MPSV) žadatelům poskytoval (mailové a osobní konzultace připravovaných žádostí, internetové fórum, kde každý mohl pokládat své dotazy) se jedná o zbytečné chyby žadatelů, ale stane se.

Velkým překvapením asi pro většinu žadatelů bylo věcné hodnocení projektů. Kromě toho, že toto hodnocení probíhalo žalostně dlouho (4 měsíce!) v něm bylo vyřazeno 261 projektů, tj. 94 % z projektů, které úspěšně prošly kontrolou formální přijatelnosti. To, že takové množství projektů získalo méně než 50 bodů ze 100 možných, je hodně žalostné a vůbec neodpovídá normálnímu rozdělení. To znamená, že někde byla chyba. Buď na straně žadatelů, že připravili tak mizerné projekty, nebo na straně školitelů, kteří na pořádaných seminářích adekvátně nevysvětlili jak má úspěšný projekt vypadat, nebo na straně instrukcí hodnotitelů, kteří měli nastaveno příliš přísné oko.

Image by iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Image by iosphere at FreeDigitalPhotos.net

12 dní po posledním zasedání hodnotící komise pak výběrová komise potvrdila výběr všech projektů, které úspěšně prošly věcným hodnocením. Jedná se o pouhých 16 projektů, tj. necelých 6 % ze všech podaných žádostí o dotaci! Pro nositele těchto záměrů bylo jistě velmi dlouhých sedm dní, po kterých výběrové komisi trvalo zpracovat zápis ze svého jednání s výsledky. Výběrová komise má totiž pravomoc nepodpořit projekt, který hodnotící komise doporučila k financování. Takovéto přesuny v hodnocení jsou vždy kontroverzní a v této výzvě se naštěstí nekonaly. V minulém programovém období se však u MPSV objevovaly docela často.

V nejbližších dnech bude vyhlášená druhá výzva v této oblasti. Potenciální žadatel má ovšem téměř jistotu, že se o dotaci bude ucházet přes 200 žadatelů, kteří neuspěli v první výzvě, a bude hodně záležet na tom, jak velká alokace peněz bude na výzvu vyčleněna. Snad to bude výrazně více než v první výzvě, aby šance na získání dotace nebyly mizivé.

Vidíme tedy, že od přípravy projektu k vyhlášení výsledků uběhlo půl roku. Pro 16 úspěšných projektů teď nastává období úprav a přidání právního dokumentu pro přiznání podpory. Až na dvě výjimky totiž výběrová komise na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o krácení projektů. Krácení bylo zpravidla ve statisících Kč a v rozmezí 1 % až 19 % z rozpočtů projektů.

Image by iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Image by iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Pokud uvažujete o přípravě projektů do další výzvy na sociální podnikání, zvažte následující doporučení:

1.)    Rozhodně se zúčastněte seminářů organizovaných řídícím orgánem.

2.)    Ptejte se na vše, co vám nebude jasné. Přímo na semináři, v ESF fóru, při osobní konzultaci se zástupci řídícího orgánu.

3.)    V podnikatelském plánu se zaměřte na ekonomickou stránku projektu. Sociální podnik je komerční firma a podnikatelský plán musí být životaschopný! Nemůžete vytvářet firmu závislou na veřejných zdrojích.

4.)    Při popisu fungování podniku se zaměřte na práci se svou cílovou skupinou. Sociální podnik musí splňovat všech pět znaků integračního sociálního podniku, a pokud budete mít skvělou podnikatelskou stránku svého záměru, ale neberete zřetel na specifické potřeby cílových skupin, na které se zaměřujete, váš projekt podpořen nebude.

5.)    Přizvěte do svého projektu relevantní partnery.

6.)    Dejte si na přípravu projektu dostatek času a konzultujte svůj záměr v širším okruhu zainteresovaných osob.

Fórum o výzvě na podporu sociálního podnikání

Fórum o výzvě na podporu sociálního podnikání

Většina projektů ve věcném hodnocení zkolabovala na tom, že podcenila buď ekonomickou stránku projektu, nebo práci s cílovou skupinou při sociálním podnikání.

A jak toto všechno vím? Díky podrobnému pročítání závěrů hodnotící a výběrové komise, sledováním diskuse v on-line fóru, díky dlouholetým zkušenostem a také díky tomu, že mezi těmi 16 schválenými projekty sociálních firem, je jeden můj. 😉

Máte nějaký další postřeh, zkušenost související s touto výzvou? Podělte se v komentáři níže pod článkem.

5714 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *