dětské skupiny

Budujte a provozujte dětské skupiny pro firmy a veřejnost

Po delší době opět přicházíme s informacemi o aktuální dotační výzvě. Potkala vás někdy situace, kdy jste se vy nebo někdo z okolí pozastavili, i rozčílili nad tím, jak je těžké sehnat mateřskou školku pro dítě? Přiznám se bez mučení, já ano. Problém nedostatku místnení jen ve velkých městech. Bohužel se rozšířil i do těch menších, a o vesnicích ani nemluvím – teda nepíšu 😉 Patříte mezi ty, kteří by rádi pomohli? Nechcete sedět jen tak s rukama v klíně a máte nápad co s tím udělat? Pak je tento článek určen pro vás.   

Co takhle dětská skupina? Nevíte, neznáte, neslyšeli jste? Vůbec nevadí. Jde o službu rodinného typu podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Jejím cílem je vyřešit současnou zoufalou situaci nedostatku míst v mateřských školách. Zřízení dětské skupiny není tak finančně ani hygienicky náročné, jako u klasické mateřské školy.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky má několik informačních serverů. Díky nim se dozvíte, o co jde, jaké jsou podmínky, o zákonech upravujících tuto službu a tak dále. Rozhodně doporučuji seznámit se s právními předpisy: zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.; vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí; vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Dotační výzva č. 073 OPZ – Podpora dětských skupin 

Asi si nyní říkáte: Určitě to má smysl, i Evropská unie podporuje jejich vznik…“  To byl jeden z důvodů, proč jsem si dnes připravila informace z nové výzvy právě pro budování a provoz dětských skupin. Zajímají vás? Neváhejte, přečtěte si je až do konce. Prioritou této výzvy je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Jde o snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. A to s ohledem na jejich rovnost ve všech oblastech, i pokud jde o přístup k zaměstnání, kariérní postup, sladění pracovního i soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.  

Stanovené podmínky pro poskytnutí dotace: 

Zahájení příjmu žádostí: 02. 11. 2017. 

Uzávěrka příjmu žádostí: 01. 02. 2018. 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020.  

Datum zahájení realizace projektu: časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Vlastní zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy, tj. 01. 09. 2017.  

Podporované aktivity dotační výzvy č. 073 OPZ 

1/ Provoz dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. 

2/ Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. 

Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance a veřejnost: 

A/ Dětská skupina pro veřejnost. 

B/ Podniková dětská skupina. 

Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 942.000,- Kč. 

Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 5.448.606,- Kč. 

K dispozici je celkem 1.100.000.000 Kč. Celkově určeno pro projekty v rámci území celé České republiky, ale bez hlavního města Prahy. 

K oprávněným žadatelům o dotaci patří: 

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace, 
 • dobrovolné svazky obcí, 
 • poradenské a vzdělávací instituce, 
 • veřejné výzkumné instituce,
 • nestátní neziskové organizace, 
 • profesní a podnikatelská sdružení, 
 • obchodní korporace,  
 • OSVČ, 
 • státní podniky, 
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, 
 • školy a školská zařízení, 
 • vysoké školy, 
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • sociální partneři. 

Omezení pro zájemce o dotaci: 

Každá výzva má stanovena některá omezení, ani tato není výjimkou. V rámci ní budou podporovány aktivity pro rodiče s malými dětmi (rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let svěřeny ve své péči – pěstouni). 

Výše podpory – rozdělení financí 

Tab.1 Rozpad zdrojů financování

Typ organizace – Méně rozvinuté regiony  EU podíl  Státní rozpočet  Příjemce 
 • Organizační složka státu 
 • Příspěvkové organizace státu 
 • Státní vysoké školy 
 • Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona č. 561/2004 Sb. 
 

85 % 

 

15 % 

 

0 % 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení  85 %  10 %  5 % 
 • Kraje 
 • Obce 
 • Organizační složky krajů a obcí 
 • Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) 
 • Dobrovolné svazky obcí 
 

85 %

 

10 %

 

5 %

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.)  85 %  10 %  5 % 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: 

 • Obecně prospěšné společnosti 
 • Spolky 
 • Ústavy 
 • Církve a náboženské společnosti 
 • Nadace a nadační fondy 
 • Místní akční skupiny 
 • Hospodářská komora, Agrární komora 
 • Svazy, asociace 
 

 

85 % 

 

 

15 % 

 

 

0 % 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích 

 • Obchodní společnosti: 
  • veřejná obchodní společnost 
  • komanditní společnost 
  • společnost s ručením omezeným 
  • akciová společnost 
  • evropská společnost 
  • evropské hospodářské zájmové sdružení 
 • Státní podniky 
 • Družstva: 
  • družstvo 
  • evropská družstevní společnost 
 • OSVČ 
 • Profesní komory 
 

 

85 % 

 

 

0 % 

 

 

15 % 

 Žadatelé o dotaci se musí zavázat k plnění následujících indikátorů: 

 • Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení; 
 • počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku; 
 • celkový počet účastníků. 

V případě podpory projektu má žadatel povinnost vykazovat dosažené hodnoty pro: 

 • všechny indikátory, které se týkají účastníků stanovené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ; 
 • počet osob využívajících zařízení péče o děti do věku 3 let; 
 • účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti;
 • očet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce; 
 • počet zaměstnavatelů podporujících flexibilní formy práce. 

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 1. Žadatel o podporu, který není fyzickou nebo právnickou osobou veřejného práva, musí ve formě čestného prohlášení přiložit identifikaci svých skutečných majitelů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.  
 2. Nově založené subjekty uvedou v samostatném dokumentu popis své dosavadní činnosti, která je svým věcným zaměřením blízká činnostem naplánovaným v projektu, a svůj počet zaměstnanců – aktuální ke dni podání žádosti o podporu. U subjektů, které nemohou uvést údaje týkající se obratu a počtu zaměstnanců. 
 3. Nově založené subjekty navazující na provoz zařízení péče o předškolní děti uvedou v samostatném dokumentu popis dosavadní činnosti předchozího subjektu, místo provozu (přesnou adresu provozovny), počet zaměstnanců a obrat. Musí popsat návaznost na předchozí subjekt. 
 4. Čestné prohlášení v případě návaznosti na činnosti jiného subjektu a závazné stanovisko krajské hygienické stanice s minimální platností 6 měsíců před datem vyhlášení výzvy. 
 5. Sken zakládacího dokumentu organizace a kopii dokumentu, na základě, kterého osoba uvedená v žádosti jako statutární zástupce může jednat za osobu žadatele. To pouze u subjektů, u kterých nelze ověřit totožnost pomocí veřejných registrů. 

Podpořte rodiny s dětmi a udělejte radost nejen sobě 

rodina

rodina

Základní informace o dotační výzvě č. 073 – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu jsou za námi. Nebylo jich málo a hlava se z toho točí nejen mě, ale asi i vám. Máte nějaký nápad spadající do této kategorie? Uskutečněte ho. Určitě z něj budete mít velkou radost. A to obzvlášť v případě, podaří-li se vám jej zrealizovat třeba s pomocí dotací. Splňte si svůj cíl nebo sen, pomozte rodinám a jejich dětem. Podpořte zaměstnávání rodičů tím, že pro jejich dítka zřídíte místa v dětských skupinách. To je přece záslužná činnost… 😉 

Obrňte se fyzicky i psychicky pro vyřízení takové činnosti. Věřte ale, že výsledek bude stát opravdu za to. Nejste si jisti, jestli váš nápad spadá právě do této výzvy? Nevadí, můžeme pomoci. Nabízíme kurz Jak na dotace z ESI fondů, přesvědčte se sami.  

Zaujala vás výzva č. 073? Nevíte, jak dál? Kontaktujte nás. Máme zkušenosti s podáváním žádostí o dotace.  Podotýkáme, že alokace výzvy je už vyčerpaná. Pokud jste nestihli žádost podat, zřejmě se na vás v této výzvě už nedostane. 

Prošli jste si kolotočem získávání dotací? Uvažujete nebo již realizujete dětské skupiny? Podělte se s námi a dalšími čtenáři o své zkušenosti. Zveřejněte je prostřednictvím našeho formuláře pod tímto článkem. 

 

1819 zobrazení celkem 1 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *