Finanční dotace z Evropských fondů nabízejí i místní akční skupiny – MAS

dotacemievropských fondů se v posledních letech roztrhl pytel. Poskytují je nejen vládní subjekty, ale například i místní akční skupiny (dále jen „MAS“). Věděli jste o tom? Víte, co taková skupina vlastně znamená? A jaké jsou její možnosti v poskytování dotací, a hlavně na co? Pokud si nejste zcela jistí odpověďmi na dané otázky, tak se vše podstatné dozvíte v dnešním článku.

Zkratka MAS. Zcela jistě jste se s ní už setkali, akorát nepatřila mezi priority vašeho vědění. Oč vlastně jde? Skupina založená na principech místního partnerství, jejímž účelem je podpora a rozvoj venkovského regionu. Jedná se o právnickou osobu a společenství občanů, místně působících neziskových organizací, podniků a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci). Společně tedy spolupracují nejen na rozvoji venkovského regionu, ale i jeho zemědělství. Získávají finanční podporu z Evropské unie a z dalších národních programů právě pro ten svůj region. Cílem MAS je zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím trvalého a integrovaného místního rozvoje. Chcete se o těchto skupinách dozvědět víc? Stačí mrknout sem.

Kde najdu seznam místních akčních skupin?

MAS působí v jednotlivých krajích v nejednom zastoupení. Respektive jsou rozmístěny po celém území České republiky. Zajímá vás, která skupina je právě ve vašem okolí? Podrobný výpis je zveřejněn na internetu. Třeba jen na území Pelhřimovska naleznete Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. (se sídlem v Humpolci), Via rustica o. s. (Pacov), Místní akční skupina Šipka, z. s. (Pelhřimov).

Vybrala jsem pro vás pár zajímavých dotačních výzev

Všechny výzvy MAS se týkají stále aktivních a společensky diskutovatelných oblastí:

  • sociální služby a komunity,
  • sociální podnikání,
  • prorodinná opatření,
  • pro rodiče a děti,
  • podpora sociálního začleňování,
  • vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky,
  • prostor pro rodinu, zájmy i práci,
  • rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb,
  • slaďování rodinného a profesního života,
  • poskytování sociálních služeb a poradenství.

 

Máte-li nápad pro zlepšení některé z výše uvedených oblastí, neotálejte se svým podáním projektu a žádostí o dotaci. Konkrétní výzvy jednotlivých místních akčních skupin naleznete tady. Zajímají vás pouze novinky? V pořádku, na ty se mrkněte sem.

Příměstské tábory 2018

Zajímavá výzva z oblasti prorodinných opatření. Zaměřila se na ni MAS Opavsko. Poslední dobou se stále víc omílá – co nejvíc pro rodinu a děti. Asi to byl i podnět pro danou výzvu. Problematika umísťování dětí nejen v období prázdnin a dalšího školního volna, kdy rodiče musí chodit do zaměstnání, je stále na denním talíři. MAS se zaměřila na sociální začleňování a boj s chudobou a specifickým cílem se stává zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Zaujala vás tato výzva? Tak si klikněte pro víc informací.

Sociální podnikání

O tomto tématu jsme psali už několikrát v rámci aktuálních dotačních výzev z programu OPZ (Operační program Zaměstnanost). Stále aktuální téma zaměřené na podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Důležitá role je kladena na místní rozvoj s vytvářením pracovních příležitostí pro osoby zdravotním, sociálním i kulturním znevýhodněním.

Společnost pro rozvoj Humpolecka se rozhodla vyhlásit výzvu právě na podporu sociálního podnikání. Podporovanou aktivitou je vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: Integrační sociální podnik a Environmentální sociální podnik. Chcete víc informací? Stačí si je pročíst.

Prostor pro rodinu, zájmy i práci

Skloubení všech výše uvedených atributů se v poslední době stává docela náročným pro některé jednotlivce, zejména tedy pro rodiče. Stále více se zaobírají tím, co nakonec zvítězí. Rodina, zájmy nebo práce? Dnešní společnost se postupně přizpůsobuje těmto náročným situacím a snaží se pomoci, jak jen to jde.

Na toto aktuální téma se v rámci dotačních výzev zaměřila i MAS nad Prahou.  „Cílem je vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce. Jedná se například o péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, zajištění péče o děti v době školních prázdnin (příměstské tábory), společnou dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora. Dále pak také zajištění péče o děti v předškolním věku (dětské skupiny) a také vzdělávání pečujících osob.“[1] Víc informací například o podmínkách, žadatelích a finanční podpoře se opět dozvíte přímo na webu MAS nad Prahou.

Nenašli jste ve výčtu váš podnikatelský záměr? Nevadí, stačí se podívat přímo na webové stránky a třeba se v některé výzvě najdete. Nezbývá tedy popřát hodně trpělivosti, pevných nervů, spoustu spokojených klientů a další skvělé nápady ve prospěch a pomoc naší společnosti.

 

 

[1] 2. výzva MAS nad Prahou, dostupné na: <https://nadprahou.eu/_files/200000716-aa0d2ab096/2.%20v%C3%BDzva%20MAS%20Nad%20Prahou%20-%20OPZ%20-%20Prostor%20pro%20rodinu%20z%C3%A1jmy%20i%20pr%C3%A1ci%207_1.pdf>.

 

1822 zobrazení celkem 1 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *