Analýza dotačních příležitostí

 • Hledáte finance na realizaci svého záměru?

 • Uvažujete o evropských dotacích?

Z evropských fondů nelze financovat vše, pokud však váš záměr odpovídá podporovaným prioritám, pak stojí tento finanční zdroj za úvahu. Můžete získat 25 – 100 % dotaci na realizaci svého záměru. To stojí za úvahu, ne?

Vyznat se v prioritách a specifických cílech deseti národních operačních programů nemusí být pro každého snadné. V orientaci vám pomůže e-learningový kurz „Jak na dotace z ESI fondů,“ který vám pomůže nejen najít vhodný dotační titul, ale také vás připraví na podání kvalitní žádosti o dotaci.

Pokud nemáte zájem osobně proniknout do problematiky, můžete si analýzu svého dotačního záměru objednat. Můžete si vybírat ze tří balíčků:

A.) Přehled dotačních možností pro jednotlivé typy subjektů

Jedná se o přehled programů na úrovni priorit a specifických cílů pro jednotlivé typy subjektů (neziskové organizace, obce a kraje, komerční subjekty).

Do druhého dne od přijetí vaší platby obdržíte materiál o rozsahu jedné až tří stran A4, který bude obsahovat:

 • specifické cíle, ve kterých je uvedený typ subjektů oprávněným žadatelem,
 • seznam podporovaných aktivit v každém takovém cíli,
 • přímý odkaz (hyperlink) na odpovídající stránku řídícího orgánu s bližšími informacemi.

Objednávejte zde!

B.) Základní individuální analýza vašeho záměru

Podmínkou pro objednání této analýzy je zaslání vašeho záměru popsaném na tomto formuláři. Čím podrobněji svůj záměr popíšete, tím přesnější analýzu dostanete. Pokud chcete provést analýzu více záměrů, je třeba pro každý záměr vyplnit samostatný formulář.

Do tří dnů od přijetí vaší platby obdržíte materiál o rozsahu jedné až dvou stránek A4
za každý záměr
, pro který byl nalezen alespoň jeden vhodný dotační titul. V případě nenalezení vhodného titulu vám bude zaplacená částka za takový záměr vrácena bez manipulačního poplatku 200,- Kč.

Obdržená analýza bude obsahovat:

 • základní přehled vhodného dotačního titulu, viz předchozí varianta A,
 • základní podmínky přijatelnosti projektu,
 • přehled způsobilých výdajů v daném specifickém cíli,
 • termín očekávané výzvy pro podávání žádostí.

Objednávejte zde!

C.) Komplexní individuální analýza vašeho záměru

Podmínkou pro objednání této analýzy je zaslání vašeho záměru popsaném na tomto formuláři. Čím podrobněji svůj záměr popíšete, tím přesnější analýzu dostanete. Pokud chcete provést analýzu více záměrů, je třeba pro každý záměr vyplnit samostatný formulář.

Do pěti dnů od přijetí vaší platby obdržíte materiál o rozsahu cca tří až pěti stránek A4
za každý záměr, pro který byl nalezen alespoň jeden vhodný dotační titul. V případě nenalezení vhodného titulu vám bude zaplacená částka za takový záměr vrácena bez manipulačního poplatku 200,- Kč.

Obdržená analýza bude obsahovat:

 • vše, co obsahuje základní analýza, viz předchozí varianta B,
 • analýza rizik vašeho záměru (v rozsahu odpovídajícím detailu popisu vašeho záměru),
 • analýza poptávky po prostředcích v předchozích výzvách (pokud již nějaké výzvy byly uzavřeny),
 • pravděpodobnost přidělení dotace vašemu záměru s ohledem na očekávaný objem ostatních podaných žádostí,
 • doporučení dalších kroků žadateli,
 • návrh harmonogramu dalšího postupu.

Objednávejte zde!

Pokud chcete analyzovat více jak 10 záměrů, napište, a zajistěte si specifické podmínky. Stejně tak se neváhejte ozvat, pokud máte jakékoliv dotazy k této službě.

6891 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

One Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *